Kurumsal

Kurumsal


İngilizce eğitimi’nin her yaş ve statü için bir gereksinim olduğunu görerek, ülkemizde uluslararası standartlarda yabancı dil eğitimi için:

➢ Takım halinde çalışan güçlü bir ekip,
➢ En iyi öğretmenler,
➢ En son teknoloji eğitim araç ve gereçlerini kullanarak hedef dilde, varmak istedikleri düzeye en kısa sürede ulaşan ve öğrendikleri dili konuşabilen öğrenciler yetiştirmektir.


Vizyonumuz;

LANGUAGE GARDEN, eğitimde kaliteyi esas alarak hiç bir şekilde kaliteden ödün vermeyen, kuruluşundan beri her yıl eğitimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek sistemine uyumlayan, kendini yenileyip sektörüne öncülük eden, ülkemizdeki iş hayatını, dünya ile uyumlu bir çizgide ve rekabeti esas alarak öğrencilerine, mesleklerinde kullanabilecekleri terminolojiyi öğreten, öğrendikleri yabancı dili konuşabilen uluslararası yöneticilerin yetiştirilmesine katkıda bulunan, öğrencilerine günlük hayatlarında ve dünya ile rekabet eden iş hayatlarında kullanacakları güncel dili en kısa sürede öğretmeyi hedeflemiş köklü deneyimiyle evrensel kalitede bir dil okuludur.