Dil Sınavları

BULATS

BULATS (The Business Language Testing Service) Nedir?

Her yıl 130’dan fazla ülkede uygulanan BULATS Testini, diğer test ve sınavlardan ayıran en büyük özellik İŞ DÜNYASI’na hitap etmesidir. Dolayısyla BULATS, şirketlerde yoğunlukla kullanılır.

BULATS ile şirketler çalışanlarının dil seviyelerini belli aralıklarla ölçebilir. Personellerinin dil gelişimlerini gözetim altında tutabilir. Departmanlara alınacak personel için gerekli olan seviye ölçme ve değerlendirme BULATS ile çözülebilir. Eğitim yatırımları BULATS testi sonuçlarına göre planlanabilir.

BULATS testleri, Cambridge ESOL (İngilizce) The Alliance Française (Fransızca) Goethe Institut (Almanca) ve Universidad de Salamanca (İspanyolca) tarafından aynı standartlar temel alınarak geliştirilmiş bir sınavdır. BULATS hem işveren hem personel için kariyer ve gelişim amaçlı bir sınavdır.

BULATS’ın amacı aslında eğitimini yabancı bir dil(İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca) üzerinden alan ya da kurumlarında İş dünyasına yönelik yabancı dillerinin düzeyi merak edilen personellerin seviyelerini ölçmek ve değerlendirmektir.

BULATS Sınavının Süresi Ne Kadardır?

Online Speaking test 15 dakika civarındadır Online or paper-based Writing test 45 dakika civarındadır Paper-based Standard test lasts 110 dakika civarındadır Paper-based Speaking test en fazla 12 dakika sürmektedir BULATS Sınavında Geçerli , Yaygın Anlamda Kabul Gören Skor Nedir? BULATS sınavının sonuçları tamamen durum değerlendirmesi odaklı olup herhangi bir geçme notu yoktur. Sonuçlar 0-100 puan arası değerlendirmeye tabi tutulur. ALTE (Association of Language Testers in Europe) seviyeleri baz alınarak sonuçlandırılır.